­

In deze brede basiscursus worden alle ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen van het platte dak behandeld. Daarnaast worden er accenten geplaatst bij het verduurzamen van nieuwe en bestaande daken. De cursus wordt afgesloten met een examen. De cursus is uitermate geschikt voor nieuwkomers in de dakenbranche en voor medewerkers die hun dakenkennis willen verbeteren.

De cursus is bedoeld voor medewerkers van gemeenten en corporaties die betrokken zijn bij het beheer van daken en de uitvoering van dakwerk. De accenten liggen in deze cursus op materiaalherkenning en conditiebepaling van bestaande daken en het toezicht houden op het dakwerk.

Cursusduur: 2 dagen

Cursusdata 2023

  • 18 en 25 april 2023
  • 21 en 28 november 2023

Het opstellen van een deskundig dakadvies vereist kennis en vaardigheid. Beheersing van de thema’s van deze cursus, zoals gebruik van de juiste inspectiemethodiek, materiaalherkenning, conditiebepaling, schade-analyse en kennis van de mogelijke onderhoudsmethodieken is daarbij noodzakelijk.

Cursusduur: 3 dagen voor oud-dakcursus deelnemers, 4 dagen voor overige deelnemers

Cursusdata 2023

  • (13 en), 20 april, 11 mei en 01 juni 2023
  • (19 en), 26 september, 03 en 31 oktober 2023

In deze cursus verwerft de cursist inzicht in alle facetten die van belang zijn bij het onderhoud en beheer van pannendaken, zoals de bepaling van conditie, resterende levensduur en de waterdichtheid en vorstbestendigheid van de pannen en veel voorkomende aansluitingen.

Cursusduur: 1 dag

Cursusdata 2023

  • 28 maart 2023
  • 08 november 2023

In deze cursus worden voor de woningbouw van belang zijnde gevelsystemen besproken, met aandacht voor de inspectiemethodiek, schade-analyse en conditiebepaling. De deelnemer kan zijn waarnemingen vertalen in een hersteladvies en de gevelkwaliteit positioneren binnen het meerjarig planmatig onderhoud.

Cursusduur: 2 dagen

Cursusdata 2023

  • 11 en 25 mei 2023
  • 09 en 16 november 2023

Veel administratieve medewerkers in de dakenbranche, die direct contact met klanten hebben en adviezen en offertes uitwerken, missen begripsmatige kennis van daken. In deze 1-daagse cursus worden de meest gangbare begrippen aan de hand van demonstraties, modellen en monsters toegelicht.

Cursusduur: 1 dag

Cursusdata 2023

  • 16 maart 2023
  • 25 oktober 2023

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 085 487 1910

 

­