‘Theorie en praktijk gaan hand in hand’

Harold van den Broek werkt al bijna dertig jaar ‘op het dak’. Als zzp’er verdeelt hij zijn tijd tussen doceren bij BDA Dak- en Gevelopleidingen en adviseren aan tal van bedrijven. Hij kan zich volledig vinden in ons voortdurende streven naar vooruitgang: “Zoals Paul Verkaik zegt: stilstand is achteruitgang!”

Met dertig jaar ervaring als senior dakadviseur en docent staat Harold dicht bij het front. Dat maakt het voor hem als docent eenvoudig terugkoppelen naar de praktijk. Harold: “Dat maakt mijn vak leuk. Bovendien kan ik de lesstof begrijpelijker maken voor cursisten. Bij daktechniek is er altijd een theoretische en een praktische benadering.”

Specifieke functies

Daktechnologie betekent dat bij de samenstelling van dakbedekkingsconstructie aan alle lagen bepaalde eisen worden gesteld. Die moeten worden afgestemd op de functie van het dak. “Elke laag in de constructie heeft een specifieke functie”, doceert Harold. “Tijdens mijn lessen probeer ik zo helder mogelijk uit te leggen wat de gevolgen kunnen zijn wanneer onderdelen in de dakbedekkingsconstructie niet of niet goed worden aangebracht. Daarnaast krijgen daken steeds meer functies: begroeiing, energieopwekking, wateropslag, parkeren, et cetera. Dat heeft grote invloed op de daktechniek. We kunnen bij het ontwerpen en uitvoeren van daken niet meer zeggen ‘zo doen we het altijd.”

Breed palet cursussen

Harold: “De uitdaging is kennis overbrengen aan cursisten van zeer uiteenlopende niveaus, met erg verschillende achtergronden. Met een breed palet aan cursussen probeert BDA Dak- en Gevelopleidingen aan te sluiten bij zowel ervaren als onervaren dakprofessionals. Vanuit didactisch oogpunt werk ik veel met voorbeelden, zoals foto’s, modellen en tekeningen, wat het inleven in de materie vergemakkelijkt.”

De cursist staat voorop

“Het lesgeven vind ik erg leuk, waarbij ik ook zeer gedreven ben. Hierbij ga ik altijd terug naar het doel van de cursus. Het overdragen van kennis, zodat de cursisten aan het einde van opleiding de kennis hebben vergaard waarvoor ze kwamen. Na elke cursus mogen de cursisten een evaluatieformulier invullen. Dit is altijd een goede reflectie hoe de cursisten het hebben ervaren. Hierbij worden ook kritische opmerkingen gegeven. Dit zijn voor ons goede leermomenten om de cursus en het lesgeven te verbeteren. De kracht van het overbrengen van kennis, is de combinatie van praktische kennis en didactisch vermogen”, zegt Harold. “Door mijn ervaring kan ik bijvoorbeeld altijd in overleg met cursisten de inhoud van een cursus aanpassen, zelfs nog tijdens de bijeenkomsten. Dat gemakkelijke oplossen wordt ook gemotiveerd door Paul. Die ‘cursist staat voorop’-benadering wordt gewaardeerd.”

Voortdurend optimaliseren

Bij BDA Dak- en Gevelopleidingen wordt continu gemonitord of het cursusmateriaal nog representatief is. Harold: “In de praktijk komen mijn collega’s en ik veel nieuwe ontwikkelingen tegen. Dat zorgt ervoor dat er altijd wel lesmateriaal aangepast moet worden. Die dynamiek zorgt dat we met z’n allen de cursussen voortdurend optimaliseren.”

Samenwerken belangrijke factor

Iedereen bij BDA Dak- en Gevelopleidingen werkt met een grote drive, stelt Harold. “Het samenwerken is een belangrijke factor voor het succes. Als docenten versterken we elkaar. Goede interactie zorgt dat de onderlinge raakvlakken elkaar niet tegenspreken, maar we zorgen er wel voor dat de docenten een eigen identiteit behouden. Daarnaast is de ondersteuning door de collega’s van kantoor fantastisch. Zij vormen het visitekaartje, bereiden de cursussen perfect voor en zorgen dat ik slechts inhoudelijk over de cursus hoef na te denken!”

Bevestiging dat we goed bezig zijn

Harold: “Wij vinden het belangrijk dat cursisten bij thuiskomst een goed gevoel hebben. Naast de opgedane kennis, geven zij tijdens de cursussen zelf ook hun visitekaartje af. Bij de cursussen komen ze veel mensen uit het vak tegen! We zien gelukkig veel ‘terugkomers’. Voor mensen die verder gaan in het vak zijn er voldoende vervolgcursussen, waar ik vaak dezelfde gezichten terugzie. Dat is leuk én is een bevestiging dat we met zijn allen goed bezig zijn!”

Wilt u meer informatie over ons uitgebreide cursusaanbod? Bekijk dan de opleidingen op onze website of neem contact met ons op.