Multifunctionele daken: van toegevoegde waarde

Onze nieuwe opleiding Dakadviseur & Dakregisseur voor duurzame en multifunctionele daken heeft volgens Paul van Roosmalen, programmamanager Multifunctionele daken bij de gemeente Rotterdam, een duidelijk doel: de multifunctionele mogelijkheden van daken aantonen, zodat meerwaarde aan die daken gegeven kan worden.

Paul van Roosmalen verzorgde samen met Albert Jan Kerssen van idverde de eerste opleidingsdag.

Bedoelingen doorgronden

Paul: “Daken zijn ruimte. Wanneer je nadenkt hoe een stad toekomstbestendig gemaakt kan worden maken, biedt een heel areaal aan daken veel mogelijkheden.” Hij vervolgt: “Iedereen wil wat op het dak. Wij hebben de multifunctionele mogelijkheden benadrukt. Kijken wat je kunt combineren, vanuit gemeentelijk beleidsperspectief. De deelnemers moeten leren hoe ze de bedoelingen van gemeenten kunnen doorgronden: wat willen ze? In hun dagelijkse werk zijn de deelnemers daar vooral praktisch mee bezig.”

Veel meer mogelijkheden

“Bij het beantwoorden van de abstracte en ambtelijke richtlijnen zijn de vragen ‘waarom’, ‘hoe’ en ‘wat’ belangrijk. Dat was schakelen voor de deelnemers, met name coördinatoren en projectleiders. Ze moeten ‘waarom’ vertalen naar ‘hoe’ en vervolgens ‘wat’. Het dak neemt een eigenstandige plek in de bouw in. Het is een ambacht, waarbij ‘waterdicht’ de eerste belangrijke stap is, maar die veel meer mogelijkheden biedt. De deelnemers leren hun adviserende rol oppakken en klanten helpen de volgende stap te zetten.” 

Netwerk dakontwikkeling

In Nederland komt een netwerk van bedrijven, instanties en belanghebbenden op het gebied van dakontwikkeling samen in het Nationaal DakenPlan. Vanuit dat netwerk is Paul door BDA Dak- en Gevelopleidingen benaderd voor zijn inbreng bij de opleiding. “De toegevoegde waarde die ruimte op daken kan bieden, is interessant voor de klant, maar is ook een kans op meer omzet! Vanuit gemeenten wordt voor groendaken of zonnedaken vaak subsidie beschikbaar gesteld. Maar wij denken dat het ook goed is vanuit de leverancier initiatief te nemen. Met deze opleiding creëren we ambassadeurs, die vanuit een ander perspectief beslissingen nemen.”

Innovatief dakgebruik

Op basis van het Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels dat Albert Jan schreef in samenwerking met ISSO, kregen de deelnemers de eerste bijeenkomst veel kennis te verwerken. Paul: “De tweede en derde bijeenkomst waren al meer inhoudelijk. En wat mij betreft, heeft de voorlaatste bijeenkomst veel inzichten opgeleverd. Toen werd woningnieuwbouwproject De Groene Kaap in Rotterdam Katendrecht bezocht. Daar wordt het gebruik van daken heel innovatief toegepast. En het dak van Depot Boijmans Van Beuningen is als tuin en verblijfplek ingericht. Daar kwam alle opgedane kennis samen in praktijkvoorbeelden: dan gaat het leven.”

Uitdagen

Paul: “BDA Dak- en Gevelopleidingen neemt heel specifiek het opleiden van specialisten op zich. Met deze opleiding creëren ze meerwaarde door verschillende belanghebbenden bij elkaar te brengen. Het hoge abstractieniveau werd best als heftig ervaren. Dat doen de meeste deelnemers niet dagelijks, maar naar mijn mening leer je het meeste wanneer je wordt uitgedaagd!”

Wilt u meer informatie over onze nieuwe opleiding ‘Dakadviseur & Dakregisseur voor duurzame en multifunctionele daken’? Neem dan contact met ons op.

Foto: Eric Fecken