Met contractmanagement valt nog veel winst te behalen’

BDA Nieuws, 
‘Met contractmanagement valt nog veel winst te behalen’
‘Met contractmanagement valt nog veel winst te behalen’

Meester Pieter de Vries van Kpieto! verzorgt al jarenlang workshops voor BDA Dak- en Gevelopleidingen. Onder andere op het gebied van contractmanagement én de Wet Kwaliteitsborging Bouw, die op 1 januari 2024 van kracht wordt. Kpieto! – Italiaans voor: ik begrijp het – is een gespecialiseerd adviesbureau voor de bouw- en infrasector. Met een sterke focus op het voorkomen van faalkosten.

“En daar valt nog veel winst te behalen”, zegt Pieter. “De faalkosten in de bouwsector bedragen ruim tien procent van de jaaromzet, zo’n negen miljard euro!”

Gezamenlijk belang

De workshops zijn gericht op opdrachtgevers, corporaties en toezichthouders. Maar ook op kaderfunctionarissen van dak- aannemers, installateurs en toeleveranciers. En op projectleiders, calculators en werkvoorbereiders. Zij krijgen herkenbare cases gepresenteerd. Het doel daarbij is duidelijk maken dat voor alle partijen winst valt te behalen. Pieter: “Het tijdig realiseren van een werk, binnen budget, met tevreden belanghebbenden en een tevreden kwaliteitsborger is een gezamenlijk belang. De inzet van contractmanagement daarbij is onmisbaar. Kennis van zaken is een absolute must!”

De eerstvolgende workshop Contractmanagement en Wet Kwaliteitsborging Bouw staat geagendeerd voor 5 december 2023.

Faalkosten reduceren

Pieter: “De Wet op de Kwaliteitsborging wordt na herhaaldelijk uitstel van kracht op 1 januari 2024. Hoewel in de bouwsector met argusogen naar die invoering wordt gekeken, biedt het wel degelijk een kader voor meer procesgericht werken.” Hij vervolgt: “Evalueren, leren van fouten uit het verleden en daardoor meer procesmatig te werk gaan zijn zeker manieren om faalkosten te reduceren! De dak- en gevelbouw speelt vaak een rol als onderaannemer: daarom behandel ik concrete en specifieke voorbeelden.”

Drukker in contractenland

“Het wordt steeds drukker in contractenland, zeker nu de Wet op de Kwaliteitsborging – WKB – erbij komt”, zegt Pieter. “Dat maakt voortdurend andere combinaties mogelijk met verschillende contractmodellen. Elke opdracht vraagt een nieuw contract, terwijl in de bouwsector de nadruk vooral op het technische deel ligt en minder op het juridische aspect. Het is belangrijk contractueel afspraken in de calculatiefase al vast te leggen. In de praktijk blijk dat repeterend fout te gaan.”

Gestructureerd werken

Pieter: “Faalkosten bij kleinere projecten zijn verhoudingsgewijs groot. In de workshop toon ik aan dat gestructureerd werken dat kan voorkomen. Vaak is het een eyeopener voor een aannemer dat zijn winst uiteindelijk niet meer in de techniek zit, maar in werken in een beheerst proces. Ik hou de deelnemers voor dat zij goed contractmanagent en de WKB als een kans moeten zien. In het geval van goede procesbegeleiding is de kans op technische fouten en faalkosten minder groot!”

Noodzaak inzien

“Ik krijg veel positieve reacties”, zegt Pieter. “Laatst nog een directeur, die zei dat iedereen binnen zijn bedrijf dit moest weten. Het is belangrijk dat de directie de noodzaak inziet. Die moet zich afvragen ‘wat kunnen we er procesmatig mee?’, zodat gestuurd kan worden op specifieke functies.” Pieter: “Sommige partijen oriënteren zich. Die zijn zich ervan bewust dat degene die zicht niet voorbereidt uiteindelijk de lasten draagt.”

Voorlichting

Zoals gezegd werkt Pieter al jarenlang samen met BDA Dak- en Gevelopleidingen. “Ik ken Paul Verkaik al sinds eind jaren ’90. Ik gaf een presentatie op de ‘Dakendag’ en schreef een column in het blad ‘Dakenraad’. In 2010 ben ik voor mijzelf begonnen, omdat ik voorlichting veel interessanter vind dan de rechtsgeschillen waar ik bij het advocatenbureau waar ik werkte mee te maken had. Sindsdien verzorg ik jaarlijks een aantal workshops, altijd over hetzelfde thema. Vooral gericht op de dakdekker als onderaannemer: welke algemene voorwaarden zijn toepasselijk? Kennis van de wet én contracten kan nog veel winst voor de sector opleveren!”

Kind aan huis

“De voorwaarden zijn altijd prima verzorgd bij BDA Dak- en Gevelopleidingen”, besluit Pieter. “Ik hoef me uitsluitend op de inhoud te concentreren. Naast de workshops in Gorinchem, geef ik ook in-company cursussen en ben ik onderdeel van de opleiding Dakadviseur / Dakregisseur duurzame en multifunctionele daken. Ik ben kind aan huis!” Wilt u naar aanleiding van het interview met Pieter de Vries meer informatie over contractmanagement of de Wet op de Kwaliteitsborging neem dan contact met ons op.