Erkende Certificaten

Het belang van certificaten bij opleidingen is groot. Ze fungeren als tastbaar bewijs van succesvolle afronding van een specifieke training of cursus, waardoor deelnemers hun verworven kennis en vaardigheden kunnen aantonen.

Wij zijn geaccrediteerd voor de InstallQ erkenningsregeling. Zowel voor de opleidingen áls voor de examens. Hetzelfde geldt voor Groenkeur.

Officieel geregistreerd
Naast deze erkenning voor de kwaliteit van onze opleidingen en examens, betekent het voor deelnemers dat zij na een voldoende afronding van de opleiding een erkend certificaat ontvangen. Het certificaat is bovendien officieel geregistreerd. De InstallQ opleidingen en examens zijn geregistreerd in het Centraal Register Techniek, de Groenkeur opleidingen en examens in het Groenkeur register.

Logo’s
De certificaten die wij uitgeven zijn voorzien van het desbetreffende logo van de certificerende instantie én vanzelfsprekend van ons eigen logo, als opleider.

Wil je meer weten over onze certificeringen? Neem dan contact met ons op.