Cursussen voor erkenning zonnestroomsystemen

De ‘Erkenning voor zonnestroomsystemen (PV)’ van InstallQ is bestemd voor installatiebedrijven die werken met zonnestroomsystemen. De erkenningsregeling beschrijft de eisen voor het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen.

De basiseisen voor de InstallQ-erkenning richten zich op de aanwezigheid van drie verschillende persoonscertificaten binnen de onderneming:

  1. Het certificaat Eerste monteur zonnestroominstallaties op het dak (VP);
  2. Het certificaat Monteur zonnestroominstallaties onder het dak (VP);
  3. Het certificaat Ontwerper en adviseur zonnestroominstallaties.

De cursussen en examens die aan deze certificaten zijn verbonden, kunt u allemaal bij BDA Dak- en Gevelopleidingen volgen.

Vakbekwaamheid is essentieel

Vakbekwaamheid voor het installeren, aansluiten, onderhouden en inspecteren van zonnestroominstallaties is essentieel voor het volgens de norm goed en veilig presteren van de installatie. Subsidieverstrekkers, opdrachtgevers, huiseigenaren en verzekeringspartijen vragen steeds vaker erkende en vakbekwame installateurs.

Erkenningsregeling

De eisen aan vakbekwaamheid en het geregistreerd vakmanschap in het CRT (Centraal Register Techniek) en vakpaspoort, zijn onderdeel van de erkenningsregeling. Voldoet u aan alle eisen voor vakbekwaamheid? Staat u geregistreerd en bent u in het bezit van de voorgeschreven gereedschappen? Dan kunt u een erkenning voor ‘erkend installatiebedrijf zonnestroom’ aanvragen.

Onafhankelijke stichting

Veilige installaties van goede kwaliteit is het doel van de onafhankelijke stichting InstallQ. Dat doen ze met kwaliteitsregelingen. InstallQ ontwikkelt en beheert een breed scala aan kwaliteitsregelingen voor de totale installatiesector. Zij erkennen installatiebedrijven en informeren over certificeren. Daarbij accrediteert InstallQ examens, opleidingen en bijscholing in installatietechniek.

Voor meer informatie over onze betreffende cursussen, kunt u contact met ons opnemen.