­

In deze 1-daagse cursus wordt aandacht geschonken aan praktische aandachtspunten bij toepassing van zonne-energie op huurwoningen. Belangrijke thema’s zijn de verschillende typen zonne-energiesystemen, de bouwkundige en installatietechnische aandachtspunten bij toepassing ervan, de financiële aspecten en het beheer en onderhoud. De cursus is vooral bedoeld voor medewerkers van woningcorporaties en andere beheerders die inzicht willen hebben in de (on)mogelijkheden, consequenties en aandachtspunten van zonne-energiesystemen voor het eigen woningbezit.

Klik hier om in te schrijven

Inhoud

  • Overheidsbeleid met betrekking tot gebruik van zonne-energie
  • Typen en toepassingsmogelijkheden van zonne-energiesystemen
  • Aandachtspunten bij toepassing van zonne-energiesystemen bij nieuwbouw en bestaande bouw
  • Financiering en exploitatie van pv-systemen, rendementen en investeringskosten
  • Ontwikkeling plan van aanpak zonne-energie

Bestemd voor

  • Stafmedewerkers van woningcorporaties, gemeenten en instellingen
  • VVE’s, beheerders en adviseurs

Cursusduur: 1 dag

Cursusdata 2021

  • Cursus 1: 28.10

Investering

Uw investering bedraagt € 575,-- exclusief BTW

Subsidie - Bij deelname aan de cursussen van BDA bestaat voor een aantal beroepsgroepen de mogelijkheid tot het verkrijgen van een subsidie. 

Kijk hier voor meer informatie.

Klik hier om in te schrijven

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 085 487 1910

 

­