­

De toepassing van zonne-energiesystemen, met name zonnestroom (PV), zal de komende jaren een enorme vlucht gaan nemen. Om te kunnen bepalen of daken geschikt zijn en welk type zonnesysteem het beste rendement brengt, is kennis en kunde onmisbaar, even als de vaardigheid om juist te dimensioneren en engineeren.
In deze cursus worden alle bedrijfsprocessen die nodig zijn om deze systemen te kunnen aanbieden behandeld; van advies naar ontwerp en van calculatie naar werkvoorbereiding, uitvoering en onderhoud.

Klik hier om in te schrijven

bda opleidingen KvINL accreditatie

bda opledingen InstallQ accreditatie

Inhoud

 • Werking zonnestroomsystemen
 • Typen zonnestroomsystemen, toepassing en rendement
 • Bouwkundige aspecten zonnestroomsystemen
 • Advisering en verkoop
 • Kengetallen kostenopstelling systemen, calculeren
 • Werkvoorbereiding, uitvoering en onderhoud

Bestemd voor

 • Ondernemers en kaderfunctionarissen van installateurs en dakaannemers
 • Stafmedewerkers van gemeenten, corporaties en instellingen
 • Projectontwikkelaars, leveranciers en adviseurs

Cursusduur: 3 dagen

Cursusdata 2021

 • Cursus 1: Gesloten
 • Cursus 2: Gesloten
 • Extra cursus 2: Gesloten
 • Cursus 3: Gesloten
 • Extra  cursus: Gesloten
 • Cursus 4: Gesloten
 • Cursus 5: 01.11 – 08.11 – 15.11 VOL! - examen 24.11
 • Cursus 6: 11.11 – 18.11 – 25.11 - examen 09.12

Cursusdata 2022

 • Cursus 1: 17.01 – 24.01 – 31.01 - examen 10.02
 • Cursus 2: 21.03 – 28.03 – 04.04 - examen 22.04
 • Cursus 3: 13.06 – 20.06 – 27.06 - examen 08.07
 • Cursus 4: 05.09 – 12.09 – 19.09 - examen 30.09
 • Cursus 5: 31.10 – 07.11 – 14.11 - examen 22.11

Investering

Uw investering bedraagt:

 • € 1375,-- exclusief ISSO Handboek Zonne-energie (versie 2019) exclusief BTW
 • € 1550,-- inclusief ISSO Handboek Zonne-energie (versie 2019) exclusief BTW

InstallQ-examen – Indien u wilt deelnemen aan het InstallQ-examen Ontwerp Zonnestroomsystemen bij BDA Opleidingen in Gorinchem kunt u zich aanmelden via onze site, wij zijn voor dit examen geaccrediteerd.
Bij het menu-item InstallQ-erkenning->examens kunt u zich hiervoor inschrijven. Ditzelfde examen wordt ook door CITO in Arnhem georganiseerd (www.cito.nl).

Subsidie - Bij deelname aan de cursussen van BDA bestaat voor een aantal beroepsgroepen de mogelijkheid tot het verkrijgen van een subsidie. 

Kijk hier voor meer informatie.

Klik hier om in te schrijven

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 085 487 1910

 

­