­

Het uitvoeren van opleverinspecties en periodieke inspecties bij zonnestroomsystemen is een relatief nieuwe vakdiscipline in Nederland waar steeds meer opdrachtgevers en verzekeraars om vragen. Door middel van een opleverinspectie wordt bepaald of de zonnestroominstallatie elektrisch en bouwkundig veilig is geïnstalleerd. Daarnaast is het van belang de kwaliteit van de installatie regelmatig te controleren om een optimaal rendement te verkrijgen. In deze 2-daagse training leert u op welke wijze u visueel en met diverse meetapparaten bij oplevering en periodieke onderhoudsinspecties PV-installaties kunt testen op een goede werking. Tevens verwerft u vaardigheid in het opsporen en mogelijk verhelpen van gebreken. Daarbij dienen veel gemaakte ontwerp- en installatiefouten uit de praktijk als leidraad. Bij de groepenkasten en omvormers in onze praktijkruimte en bij onze paneelopstellingen in de buitenlucht zijn deels onvolkomenheden en gebreken aangebracht die u met meetoefeningen dient te vinden en indien mogelijk kunt herstellen. U gebruikt PV-testers en infrarood apparatuur en u leert hoe u een inspectierapport opmaakt. De inhoud van de training is in lijn met de geldende normen en de branchenorm van Techniek Nederland.

In deze 1-daagse cursus wordt aandacht geschonken aan praktische aandachtspunten bij toepassing van zonne-energie op huurwoningen. Belangrijke thema’s zijn de verschillende typen zonne-energiesystemen, de bouwkundige en installatietechnische aandachtspunten bij toepassing ervan, de financiële aspecten en het beheer en onderhoud. De cursus is vooral bedoeld voor medewerkers van woningcorporaties en andere beheerders die inzicht willen hebben in de (on)mogelijkheden, consequenties en aandachtspunten van zonne-energiesystemen voor het eigen woningbezit.

Tijdens deze cursus verwerven de deelnemers kennis en vaardigheid om een zonnestroominstallatie veilig aan te sluiten op verschillende typen groepenkasten. De cursus wordt verzorgd door een docent elektrotechniek van een ROC, tevens erkend InstallQ-installateur op het gebied van laagspanningsinstallaties en PV, die zelf ook de volledige leergang zonne-energie bij BDA Dak- en Gevelopleidingen heeft gevolgd en dus kennis heeft van dit specifieke vakgebied.

Onder andere wordt er ingegaan op de componenten van de verschillende typen meterkasten, 1- en 3- fase systemen, spanningsverliezen, draaddoorsneden, aardlekschakelaars en op welke wijzen je veilig kunt werken (NEN 3140).

In het practicum wordt geoefend hoe je een groepenkast kunt uitbreiden en in bedrijf kunt stellen. Dit wordt geoefend op de meest voorkomende typen meterkasten, waarbij afsluitend met behulp van de checklist PV installaties van Techniek Nederland het systeem en groepenkast worden getest op werking.

Door de toename van het aantal zonnestroominstallaties wordt de schadelast voor eigenaren en verzekeraars door ondeugdelijke installaties steeds groter.

Als inspecteur SCIOS Scope 12 speel je een belangrijke rol in het ontdekken van fouten en afwijkingen die kunnen leiden tot gevaarlijke situaties of brand.

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 085 487 1910

 

­