­

Samen investeren in zonnige huurwoningen

In deze 1-daagse cursus wordt aandacht geschonken aan praktische aandachtspunten bij toepassing van zonne-energie op woningen en appartementencomplexen van woningcorporaties. Belangrijke thema’s zijn de verschillende typen zonne-energiesystemen, de bouwkundige en installatietechnische aandachtspunten bij toepassing ervan, de financiële aspecten en het beheer en onderhoud. De cursus is vooral bedoeld voor medewerkers van beheerders die inzicht willen hebben in de (on)mogelijkheden, consequenties en aandachtspunten van zonne-energiesystemen voor het eigen woningbezit, zodat men een Plan van Aanpak voor de toepassing kan ontwikkelen.

Om de inhoud van deze 1-daagse cursus goed te kunnen volgen is een werk- en denkniveau MBO 2/3 Elektrotechniek noodzakelijk, en ervaring in het werken aan meterkasten een absolute pré.
De deelnemer dient kennis te hebben van onder andere:

  • Wet van Ohm
  • Spanningsverlies
  • Kabeldoorsnede berekening.
  • Componenten groepenkast.
  • Stroomstelsel (TN & TT)
  • Gerelateerde werkervaring in het AC gebied.

Ontbreekt deze kennis en ervaring dan adviseren we u de 3-daagse praktijktraining Installeren van zonnestroomsystemen tot in de meterkast te volgen, deze kent een lager instapniveau.

Tijdens deze cursus verwerven de deelnemers kennis en vaardigheid om een zonnestroominstallatie veilig aan te sluiten op verschillende typen groepenkasten. De cursus wordt verzorgd door een docent elektrotechniek van een ROC, tevens erkend InstallQ-installateur op het gebied van laagspanningsinstallaties en PV, die zelf ook de volledige leergang zonne-energie bij BDA Dak- en Gevelopleidingen heeft gevolgd en dus kennis heeft van dit specifieke vakgebied.

Onder andere wordt er ingegaan op de componenten van de verschillende typen meterkasten, 1- en 3- fase systemen, spanningsverliezen, draaddoorsneden, aardlekschakelaars en op welke wijzen je veilig kunt werken (NEN 3140).

In het practicum wordt geoefend hoe je een groepenkast kunt uitbreiden en in bedrijf kunt stellen. Dit wordt geoefend op de meest voorkomende typen meterkasten, waarbij afsluitend met behulp van de checklist PV installaties van Techniek Nederland het systeem en groepenkast worden getest op werking.

Door de toename van het aantal zonnestroominstallaties wordt de schadelast voor eigenaren en verzekeraars door ondeugdelijke installaties steeds groter.

Als inspecteur SCIOS Scope 12 speel je een belangrijke rol in het ontdekken van fouten en afwijkingen die kunnen leiden tot gevaarlijke situaties of brand.

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 085 487 1910

 

­