­

In veel gevallen kan een dakaannemer of beheerder een standaard plat dak op veiligheidsrisico’s beoordelen en een dak-RI&E opstellen. In deze cursus worden de verschillende risico’s op het dak besproken en worden de deelnemers getraind in het maken van een dak-RI&E.

Tijdens de training verwerven de deelnemers kennis en vaardigheid in het toepassen van de basisprincipes van het veilig werken op hoogte. Daardoor kan de medewerker adequaat handelen bij risicovolle situaties en is hij conform de Arbowet juist geïnformeerd en geïnstrueerd over het gebruik van valharnassen en lijnen.

Werken op hoogte brengt bijzondere risico’s met zich mee, zeker omdat de gevolgen van een val vaak ingrijpend zijn. Tijdens de aanleg en het onderhoud van groene daken kan de dakhovenier een aantal risicovolle situaties tegen komen, zowel bij de daktoegang als bij het betreden en werken op daken.

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 085 487 1910

 

­