­

In deze brede basiscursus worden alle ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen van het platte dak behandeld. Daarnaast worden er accenten geplaatst bij het verduurzamen van nieuwe en bestaande daken. De cursus wordt afgesloten met een examen. De cursus is uitermate geschikt voor nieuwkomers in de dakenbranche en voor medewerkers die hun dakenkennis willen verbeteren.

Klik hier om in te schrijven

Inhoud

  • Dakbouwkunde, ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen
  • Belastingen: water- en windbelasting
  • Bouwfysische aspecten dakopbouw
  • Duurzame bouw en duurzame daken
  • Bijzondere daken: groen-, parkeer- en energiedaken
  • Veilig werken op daken

Bestemd voor

  • Kader- en staffunctionarissen van dakbedekkingsbedrijven en toeleveranciers
  • Opdrachtgevers/ beheerders
  • Ontwerpers en aannemers

Cursusduur: 7 dagen

Cursusdata 2022

  • Najaar 2022 - VOL

Neem contact met ons op voor informatie over een mogelijk extra Dakcursus platte daken in 2022.

Investering

Uw investering bedraagt € 2.225,-- exclusief BTW

Subsidie - Bij deelname aan de cursussen van BDA bestaat voor een aantal beroepsgroepen de mogelijkheid tot het verkrijgen van een subsidie. 

Kijk hier voor meer informatie

Klik hier om in te schrijven

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 085 487 1910

 

­