­

Daken krijgen naast waterdichting steeds vaker ook andere functies mee. Essentieel om in een dichtbebouwde omgeving de stad klimaatbestendig te maken, en de ruimte te benutten voor recreëren, energie / wateropvang, urban farming en wonen. Doel van de cursus is het verwerven van kennis over de ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen van de verschillende vormen van dakgebruik, de do’s en don’ts en de onderhoudsaspecten, alles tegen de achtergrond van het behoud van de waterdichtheid van de dakconstructie. Tevens zullen een aantal projecten met multifunctionele daken besproken worden, van initiatieffase tot oplevering.

Cursusduur: 1 dag

Cursusdata 2023

  • 13 november 2023

In deze 1-daagse cursus wordt geleerd welke typen opslagsystemen er op de markt zijn, welke ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen er gelden en hoe men het rendement van het systeem voor de opdrachtgever kan berekenen. Aan de hand van voorbeelden wordt de dimensionering en engineering van diverse systemen besproken en worden de opbouw en het in werking stellen van het systeem gedemonstreerd.
Na de training is de deelnemer in staat om een klant te adviseren over de mogelijkheden en keuze van opslagsystemen, afgestemd op het energieverbruik en de financiële mogelijkheden van deze klant.

Cursusduur: 1 dag

Cursusdata 2023

  • 23 mei 2023
  • 10 november 2023 - locatie Apeldoorn

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 085 487 1910

 

­