­

Titel: Kennisdag Blauwe daken

Datum: Dinsdag 14 oktober

Tijd: 09.30 – 16.30 uur

Investeringskosten: € 495,-

Klik hier om in te schrijven

Er is een toenemende zorg vanuit overheden rondom de waterafvoer in bebouwde gebieden. De recente extreme regenbuien en wateroverlast in Limburg onderstrepen nog maar eens dat deze zorg  volledig terecht is. Waterschappen en overheden zoeken naar oplossingen om regenwater deels op te slaan en gefaseerd af te voeren of opnieuw te gebruiken. Een dwingend instrument dat hiervoor wordt ingezet is de watertoets en de daaruit vloeiende waterparagraaf. Daaruit vloeit vaak de verplichting voort dat op het dak een berging van 60 mm (in 2025 waarschijnlijk 120 mm!) én een gecontroleerde afvoer van hemelwater wordt gerealiseerd.

Deze blauwe daken staan centraal in de kennisdag die BDA Opleidingen op 7 september rond dit thema organiseert. Tijdens deze dag is er veel aandacht voor klimaatadaptatie en waterbeheer op gebouw-, straat- en wijkniveau en de keuzemogelijkheden die er zijn om bij extreme hoosbuien het hemelwater te controleren. Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk worden de uitgangspunten en belangen van de verschillende stakeholders tijdens de initiatieffase behandeld. Aansluitend worden de bouwkundige voorwaarden, ontwerp- en uitvoeringsrichtlijnen van blauwe daken besproken, en wordt ingegaan op het onderhoud en beheer van blauwe daken.

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 085 487 1910

 

­