Multifunctionele, waterdichte daken

Met het Nationaal Dakenplan is de ontwikkeling richting multifunctionele daken in Nederland onomkeerbaar! Waterberging, beplanting, sociaal gebruik en de opvang van zonne-energie zijn de speerpunten in het dakenplan.

Tijdens onze kennissessie op 6 juli is gebleken dat waterdichting – de primaire functie van een dak – meer aandacht verdient. 

Dakconstructie
Eén van de belangrijkste uitkomsten van de bijeenkomst was dat in de bouwkolom te weinig kennis en aandacht is voor de dakconstructie. Daardoor komen gebreken, zoals lekkages en faalkosten regelmatig voor bij multifunctionele daken. Een werkgroep gaat zich de komende periode daarom inspannen voor betere kennisdeling over de belangrijke uitgangspunten voor een duurzaam, waterdicht dak.

Wilt u meer weten over de constructie van multifunctionele daken? Neem dan contact met ons op.