­

Nieuwe Erkenningsregeling InstallQ voor zon-installateurs

De markt voor zonnepanelen is de laatste jaren explosief gegroeid. Meer dan 1 miljoen gebouwen hebben nu zonnepanelen op het dak liggen, en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog zeer sterk zal stijgen. Schaduwzijde van deze ontwikkeling is dat naast heel veel goed werkende PV-systemen er helaas ook systemen zijn geïnstalleerd die gebreken vertonen, niet functioneren of rondweg onveilig zijn. Opdrachtgevers, huiseigenaren maar ook verzekeraars zijn daarom op zoek naar een kwaliteitsmerk dat voldoende borgt dat goede en veilige installaties worden opgeleverd.

Daarom hebben belangrijke stakeholders in de markt, zoals Techniek Nederland, Holland Solar, Wij Techniek en het Verbond van verzekeraars dit nieuwe keurmerk nu ontwikkeld om de kwaliteit en veiligheid van PV-installaties beter te borgen; dit is de vernieuwde InstallQ-erkenningsregeling Zonnestroomsystemen voor zon-installatiebedrijven geworden. Met ingang van 1 januari 2021 is deze nieuwe erkenningsregeling van kracht. Bedrijven met een bestaande erkenningen voor zonnestroomsystemen hebben tot 31 december 2021 de tijd om aan deze vernieuwde erkenningsregeling te gaan voldoen.

Waarom is deze erkenningsregeling voor de professionele zoninstallateur van belang?

 • De kwaliteit van uw vakmanschap wordt beter geborgd en u bent voor klanten en verzekeraars aantoonbaar en bewezen vakbekwaam voor het vakgebied Zonnestroomsystemen.
 • De InstallQ-erkenningsregeling zal ertoe leiden dat bedrijven die het niet zo nauw nemen met veiligheid en kwaliteit uit de markt worden weggedrukt.
 • Volgend jaar wordt de Wet Kwaliteitsborging van kracht; de InstallQ-erkenning zal de kwaliteitsborger extra zekerheid geven over de kwaliteit van het door u verrichte installatiewerk.
 • Verzekeraars zullen de InstallQ-erkenning steeds vaker als voorwaarde gaan stellen voor het afsluiten van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen, of deze als voorwaarde koppelen aan het verzekeren van de installatie en/ of het gebouw waar de installatie op geplaatst is.

Wat houdt de nieuwe erkenningsregeling voor installatiebedrijven in?

 • U wordt jaarlijks bezocht door een medewerker van InstallQ, die kijkt of u voldoet aan de kwaliteitscriteria van de regeling;
 • U moet binnen uw bedrijf aanwijzen/ aantonen welke medewerkers competent zijn in het adviseren, ontwerpen en enginering van systemen (de werkverantwoordelijken). Het Europese certificaat Ontwerp Zonnestroomsystemen sluit aan op deze competenties, de aan dit certificaat verbonden training en het examen kunt u bij BDA Opleidingen volgen.
 • U moet binnen uw bedrijf aanwijzen/ aantonen welke medewerkers vaardig zijn in het zelfstandig en veilig monteren van zonnepanelen op daken ( de vakbekwame personen voor deze discipline). Het Europese certificaat Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen sluit aan op deze competenties, de aan dit certificaat verbonden training en het examen kunt u bij BDA Opleidingen volgen.
 • U moet binnen uw bedrijf aanwijzen/ aantonen welke medewerkers vaardig zijn in het zelfstandig en veilig installeren van zonnestroomsystemen onder het dak tot in de meterkast: DC- en AC-zijde/ meterkast tot 3 x 25 Ampère ( de vakbekwame personen voor deze discipline). Indien u en /of uw medewerkers niet in het bezit zijn van een MBO-diploma Elektrotechniek kunt u deze competenties verwerven door deel te nemen aan de geaccrediteerde training en examen “PV-installaties installeren en aansluiten op de meterkast”, waarna u het certificaat voor deze vakdiscipline ontvangt. Deze training en het theorie- en  praktijkexamen  worden vanaf 31 mei door BDA Opleidingen aangeboden.
 • U moet binnen uw bedrijf aanwijzen/ aantonen welke medewerkers onder aanwijzing en toezicht van een vakbekwaam persoon veilig en op juiste wijze (eenvoudige) handelingen bij het monteren en installeren van zonnestroomsystemen kunnen verrichten ( de voldoende onderrichte personen voor deze discipline).
 • Aan de certificaten wordt een systeem van na- en bijscholing gekoppeld (permanente educatie), waardoor de certificaten hun geldigheid behouden. De lijst met trainingen, webinars, vakbeurzen en workshops met bijbehorende studiepunten zal in de loop van 2021 verschijnen.
 • Bij de oplevering van PV-installaties worden eisen gesteld aan het verrichten van metingen en de opleverrapportage. In de nieuwe erkenningsregeling wordt aangegeven over welke gereedschappen, meet- en beproevingsmiddelen en vereiste documenten u moet beschikken.

Binnenkort zal de definitieve en volledige versie van de Erkenningsregeling Zonnestroomsystemen op de site van InstallQ verschijnen (www.installQ.nl).

U heeft nog geen InstallQ-erkenning, maar u wilt deze snel aanvragen?

De basiseisen voor de InstallQ-erkenning richten zich op de aanwezigheid van de drie persoonscertificaten binnen uw onderneming: het certificaat Ontwerp Zonnestroomsystemen, het certificaat Bouwkundige montage van zonne-energiesystemen en het certificaat Installeren van zonnestroomsystemen. Indien u deze certificaten in huis heeft kunt u de erkenning aanvragen!

Met vragen over de geaccrediteerde opleidingen, examens en certificaten die aan de erkenningsregeling verbonden zijn kunt u uiteraard contact opnemen met ons.

 

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 085 487 1910

 

­