­

Erkenningsregeling InstallQ voor zon-installateurs

Vakbekwaamheid voor het installeren, aansluiten, onderhouden en inspecteren van zonnestroom installaties is essentieel voor het volgens de norm goed en veilig presteren van de installatie. Subsidieverstrekkers, opdrachtgevers, huiseigenaren en verzekeringspartijen zullen steeds vaker vragen om erkende en vakbekwame installateurs. Daarom heeft de branche de bestaande erkenningsregeling vernieuwd en aangepast aan de nu geldende normen en eisen. Onderdeel van de erkenningsregeling zijn de eisen aan vakbekwaamheid en het geregistreerd vakmanschap in het CRT en vakpaspoort. Voldoe je aan alle eisen voor vakbekwaamheid, sta je geregistreerd en ben je in het bezit van de voorgeschreven gereedschappen, dan kun je een erkenning voor erkend installatiebedrijf zonnestroom aanvragen.

Zie ook de website van InstallQ: https://installq.nl/zonnestroominstallaties-pv

Meer dan 2 miljoen woningen en gebouwen hebben nu zonnepanelen op het dak liggen, en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog zeer sterk zal stijgen. Schaduwzijde van deze ontwikkeling is dat naast heel veel goed werkende PV-systemen er helaas ook systemen zijn geïnstalleerd die gebreken vertonen, niet functioneren of ronduit onveilig zijn. Opdrachtgevers, huiseigenaren maar ook verzekeraars zijn daarom op zoek naar een kwaliteitsmerk dat voldoende borgt dat goede en veilige installaties worden opgeleverd.

Daarom hebben belangrijke stakeholders in de markt, zoals Techniek Nederland, Holland Solar, Wij Techniek en het Verbond van verzekeraars dit nieuwe keurmerk ontwikkeld om de kwaliteit en veiligheid van PV-installaties beter te borgen; dit is de vernieuwde InstallQ-erkenningsregeling Zonnestroomsystemen/PV voor installatiebedrijven werkzaam in zonnestroomsystemenen geworden. Met ingang van 1 januari 2021 is deze nieuwe erkenningsregeling van kracht.
De erkenningsregeling Zonnestroomsystemen beschrijft de eisen voor het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen.

Waarom is deze erkenningsregeling voor de professionele zoninstallateur van belang?

 • De kwaliteit van uw vakmanschap wordt beter geborgd en u bent voor klanten en verzekeraars aantoonbaar en bewezen vakbekwaam voor het vakgebied Zonnestroomsystemen.
 • De InstallQ-erkenningsregeling zal ertoe leiden dat bedrijven die het niet zo nauw nemen met veiligheid en kwaliteit uit de markt verdwijnen.
 • In het kader van de Wet Kwaliteitsborging zal de InstallQ-erkenning de kwaliteitsborger extra zekerheid geven over de kwaliteit van het door u verrichte installatiewerk.
 • Verzekeraars zullen de InstallQ-erkenning steeds vaker als voorwaarde gaan stellen voor het afsluiten van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen of deze als voorwaarde koppelen aan het verzekeren van de installatie en/ of het gebouw waar de installatie op geplaatst is.

Wat houdt de erkenningsregeling voor installatiebedrijven in?

De basiseisen voor deze InstallQ-erkenning richten zich op de aanwezigheid van de drie persoonscertificaten binnen uw onderneming.
De aan deze certificaten verbonden trainingen en examens kunt u allemaal bij BDA Dak- en Gevelopleidingen volgen.

 1. het certificaat Eerste monteur zonnestroominstallaties op het dak (VP)
 2. het certificaat Monteur zonnestroominstallaties onder het dak (VP)
 3. het certificaat Ontwerper en adviseur zonnestroominstallaties

Voor een volledige InstallQ-erkenning dient u binnen het bedrijf te kunnen aanwijzen/aantonen:

 • Welke medewerkers vaardig zijn in het zelfstandig en veilig monteren van zonnepanelen op daken - de Eerste monteur zonnestroominstallaties op het dak (VP)
  Het Europese certificaat "Eerste monteur zonnestroominstallaties op het dak (VP)" sluit aan op deze competenties.
 • Welke medewerkers vaardig zijn in het zelfstandig en veilig installeren van zonnestroomsystemen onder het dak tot in de meterkast: DC- en AC-zijde/ meterkast tot 3 x 25 Ampère - de Monteur zonnestroominstallaties onder het dak (VP). Indien u en /of uw medewerkers niet in het bezit zijn van een MBO-diploma Elektrotechniek kunt u deze competenties verwerven door deel te nemen aan de geaccrediteerde training en examen “Monteur zonnestroominstallaties onder het dak (VP)", waarna u het certificaat voor deze vakdiscipline ontvangt.
 • Welke medewerkers competent zijn in het adviseren, ontwerpen en engineren van systemen - de Ontwerper en adviseur zonnestroominstallaties.
  Het certificaat "Ontwerper en adviseur zonnestroominstallaties" sluit aan op deze competenties.

 • Bij de oplevering van PV-installaties worden eisen gesteld aan het verrichten van metingen en de opleverrapportage;
  In de nieuwe erkenningsregeling wordt aangegeven over welke gereedschappen, meet- en beproevingsmiddelen en vereiste documenten u moet beschikken;
 • U wordt jaarlijks bezocht door een medewerker van InstallQ, die kijkt of u voldoet aan de kwaliteitscriteria van de regeling;
 • De certificaten zijn 5 jaar (na uitgiftedatum) geldig.

Wanneer de bovengenoemde 3 certificaten in de onderneming aanwezig zijn kunt u de erkenning aanvragen.

Hierbij dient u er rekening mee te houden dat u als Erkend Installatiebedrijf de beschikking dient te hebben over de gereedschappen, meet- en beproevingsmiddelen en de vereiste documenten waarmee u de technische werkzaamheden deugdelijk kan uitvoeren.

Voor meer informatie zie de website van InstallQ: https://installq.nl/ en https://installq.nl/zonnestroominstallaties-pv en de website van Vakmanschap Zonnestroom: https://vakmanschapzonnestroom.nl/erkenningsregeling/

De definitieve en volledige versie van de Erkenningsregeling Zonnestroomsystemen is te vinden op de website van InstallQ (www.installQ.nl).

 

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 085 487 1910

 

­