­

Nieuwe Erkenningsregeling InstallQ voor zon-installateurs

De markt voor zonnepanelen is de laatste jaren explosief gegroeid. Meer dan 1,5 miljoen gebouwen hebben nu zonnepanelen op het dak liggen, en de verwachting is dat dit aantal de komende jaren nog zeer sterk zal stijgen. Schaduwzijde van deze ontwikkeling is dat naast heel veel goed werkende PV-systemen er helaas ook systemen zijn geïnstalleerd die gebreken vertonen, niet functioneren of rondweg onveilig zijn. Opdrachtgevers, huiseigenaren maar ook verzekeraars zijn daarom op zoek naar een kwaliteitsmerk dat voldoende borgt dat goede en veilige installaties worden opgeleverd.

Daarom hebben belangrijke stakeholders in de markt, zoals Techniek Nederland, Holland Solar, Wij Techniek en het Verbond van verzekeraars dit nieuwe keurmerk nu ontwikkeld om de kwaliteit en veiligheid van PV-installaties beter te borgen; dit is de vernieuwde InstallQ-erkenningsregeling Zonnestroomsystemen/PV voor installatiebedrijven werkzaam in zonnestroomsystemenen geworden. Met ingang van 1 januari 2021 is deze nieuwe erkenningsregeling van kracht.
De erkenningsregeling Zonnestroomsystemen beschrijft de eisen voor het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van fotovoltaïsche zonne-energiesystemen.

Waarom is deze erkenningsregeling voor de professionele zoninstallateur van belang?

 • De kwaliteit van uw vakmanschap wordt beter geborgd en u bent voor klanten en verzekeraars aantoonbaar en bewezen vakbekwaam voor het vakgebied Zonnestroomsystemen.
 • De InstallQ-erkenningsregeling zal ertoe leiden dat bedrijven die het niet zo nauw nemen met veiligheid en kwaliteit uit de markt worden weggedrukt.
 • Volgend jaar wordt de Wet Kwaliteitsborging van kracht; de InstallQ-erkenning zal de kwaliteitsborger extra zekerheid geven over de kwaliteit van het door u verrichte installatiewerk.
 • Verzekeraars zullen de InstallQ-erkenning steeds vaker als voorwaarde gaan stellen voor het afsluiten van bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen, of deze als voorwaarde koppelen aan het verzekeren van de installatie en/ of het gebouw waar de installatie op geplaatst is.

Wat houdt de nieuwe erkenningsregeling voor installatiebedrijven in?

De basiseisen voor deze InstallQ-erkenning richten zich op de aanwezigheid van de drie persoonscertificaten binnen uw onderneming:

 1. het certificaat Ontwerper en adviseur zonnestroominstallaties
 2. het certificaat Eerste monteur zonnestroominstallaties op het dak (VP)
 3. het certificaat Monteur zonnestroominstallaties onder het dak (VP)

Voor een volledige InstallQ-erkenning dient u binnen het bedrijf te kunnen aanwijzen/aantonen:

 • welke medewerkers competent zijn in het adviseren, ontwerpen en engineren van systemen - de Ontwerper en adviseur zonnestroominstallaties.
  Het Europese certificaat "Ontwerper en adviseur zonnestroominstallaties" sluit aan op deze competenties, de aan dit certificaat verbonden training en het examen kunt u bij BDA Opleidingen volgen;
 • welke medewerkers vaardig zijn in het zelfstandig en veilig monteren van zonnepanelen op daken - de Eerste monteur zonnestroominstallaties op het dak (VP)
  Het Europese certificaat "Eerste monteur zonnestroominstallaties op het dak (VP)" sluit aan op deze competenties, de aan dit certificaat verbonden training en het examen kunt u bij BDA Opleidingen volgen.
 • welke medewerkers vaardig zijn in het zelfstandig en veilig installeren van zonnestroomsystemen onder het dak tot in de meterkast: DC- en AC-zijde/ meterkast tot 3 x 25 Ampère - de Monteur zonnestroominstallaties onder het dak (VP). Indien u en /of uw medewerkers niet in het bezit zijn van een MBO-diploma Elektrotechniek kunt u deze competenties verwerven door deel te nemen aan de geaccrediteerde training en examen “Monteur zonnestroominstallaties onder het dak (VP)", waarna u het certificaat voor deze vakdiscipline ontvangt. Deze training en het theorie- en  praktijkexamen  worden door BDA Opleidingen aangeboden;
 • aan de certificaten wordt een systeem van na- en bijscholing gekoppeld (permanente educatie), waardoor de certificaten hun geldigheid behouden. De lijst met trainingen, webinars, vakbeurzen en workshops met bijbehorende studiepunten zal in de loop van 2021 verschijnen.
 • Bij de oplevering van PV-installaties worden eisen gesteld aan het verrichten van metingen en de opleverrapportage. In de nieuwe erkenningsregeling wordt aangegeven over welke gereedschappen, meet- en beproevingsmiddelen en vereiste documenten u moet beschikken.
 • U wordt jaarlijks bezocht door een medewerker van InstallQ, die kijkt of u voldoet aan de kwaliteitscriteria van de regeling;

Wanneer deze 3 certificaten in de onderneming aanwezig zijn kunt u de erkenning aanvragen.
NB: bij het met voldoende resultaat afleggen van de examens voor "Eerste monteur zonnestroominstallaties op het dak" én de examens "Monteur zonnestroominstallaties onder het dak" door 1 persoon/deelnemer ontvangt u het certificaat "Eerste monteur allround zonnestroominstallaties (op en onder het dak)". 

Hierbij dient u er rekening mee te houden dat u als Erkend Installatiebedrijf de beschikking dient te hebben over de gereedschappen, meet- en beproevingsmiddelen en de vereiste documenten waarmee u de technische werkzaamheden deugdelijk kan uitvoeren.

Voor meer informatie zie de website van InstallQ: https://installq.nl/ en https://installq.nl/zonnestroominstallaties-pv
en de website van Vakmanschap Zonnestroom:  https://vakmanschapzonnestroom.nl/profielkeuze/zonnestroom-profielen/

Binnenkort zal de definitieve en volledige versie van de Erkenningsregeling Zonnestroomsystemen op de site van InstallQ verschijnen (www.installQ.nl).

 

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 085 487 1910

 

­