­

 

Hoe wordt u gecertificeerd/ erkend zon-installateur?

Informatie certificering en erkenningen zonne-energie 2020 - 2021

Persoonsgebonden certificaten

Er is een Europese richtlijn die zegt dat het wenselijk is dat al het installatiewerk aan zonne-energiesystemen wordt uitgevoerd door gecertificeerde installateurs, om zo de kwaliteit te kunnen borgen. Dat is door het ministerie van Economische Zaken opgepakt. Samen met Techniek Nederland (voorheen Uneto-VNI), Holland Solar en andere marktpartijen, waaronder BDA Opleidingen, hebben zij een certificeringstructuur ontwikkeld.

bda opleidingen en rijksoverheidDat heeft geleid tot drie persoonsgebonden zon-certificaten:

  1. Certificaat “Ontwerp zonnestroomsystemen”
  2. Certificaat “Bouwkundige montage zonne-energiesystemen”
  3. Certificaat “Installeren van zonnestroomsystemen”

Voor alle drie de vakdisciplines/ certificaten heeft BDA Dak- en Gevelopleidingen cursussen ontwikkeld. De ontwerpcursus duurt drie dagen, en is vooral bedoeld voor projectleiders, technisch adviseurs en andere kaderfunctionarissen. De tweede en derde cursus duren ieder twee dagen, en zijn feitelijk praktijktrainingen die bedoeld zijn voor de monteurs.

Na het volgen van de cursussen kan men zich inschrijven voor het bijbehorende examens. Voor het eerste ontwerpcertificaat doet men examen bij CITO in Arnhem, voor de beide andere certificaten doet men de praktijkexamens bij BDA Dak- en Gevelopleidingen (examenlocatie Gorinchem of Deventer). De certificaten worden door CITO en BDA Opleidingen verstrekt.


bda opleidingen Nationale Kwaliteitsregister QbisNLAls de examenkandidaat slaagt voor een van de drie examens wordt deze persoon voor de betreffende vakdiscipline opgenomen in het Nationale Kwaliteitsregister QbisNL.nl. Dit register kan door opdrachtgevers geraadpleegd worden bij de keuze voor een vakbekwame gecertificeerde zon-installateur. Overigens is het volgen van de cursus geen verplichting, indien men meent voldoende vakbekwaam te zijn kan men zich ook direct voor de examens inschrijven.

Het ministerie promoot deze certificeringsregeling, en zal opdrachtgevers dus wijzen op het belang van een erkende en gecertificeerde installateur. Ook gemeenten, woningcorporaties en verzekeraars ondersteunen dit initiatief en zullen bij aanbestedingen steeds vaker naar de persoonscertificaten en een erkenning of bedrijfscertificaat gaan vragen. Want de ervaring leert dat lang niet alle systemen doen wat ze kunnen of behoren te doen, vanwege een slecht ontwerp, c.q. een slechte uitvoering.

Erkenningsregelingen en bedrijfscertificaten

De kwaliteitsborging door installatiebedrijven is op twee manieren geregeld, namelijk doordat het bedrijf erkend zon-installateur is of door de aanwezigheid van een bedrijfscertificaat.

Er zijn dit jaar nog drie erkenningsregelingen in werking. Dit zijn de KvINL-, Sterkin /SEI- en InstallQ-erkenning. Met ingang van 1 januari 2021 verdwijnen de eerste twee regelingen en blijft voor de installatiebedrijven alleen een erkenning van vakbekwaamheid door InstallQ actief. Voor deze erkenningsregeling geldt als belangrijke voorwaarde dat het bedrijf de persoonsgebonden certificaten in huis heeft.

Naast de InstallQ-erkenning is er het bedrijfscertificaat Zonnekeur-installateur van de branchevereniging Holland Solar. Bij de Zonnekeur Installateur, wat als basis de InstallQ-erkenning heeft, wordt uitgegaan van een certificeringsovereenkomst tussen de Stichting Duurzame Energie Prestatiekeur, die het keurmerk Zonnekeur-Installateur beheert, en de betreffende installateur. Hierbij wordt gewerkt met een BRL (beoordelingsrichtlijn) waarin specifiek staat aangegeven waar de certificaathouder zich aan heeft te houden.

Heeft u vragen? Bel ons gerust: 085 487 1910

 

­