Dakadviseur / Dakregisseur duurzame en multifunctionele daken

Nieuw: opleiding Dakadviseur / Dakregisseur duurzame en multifunctionele daken.

Deze nieuwe opleiding is speciaal hiervoor ontwikkeld en bedoeld voor opdrachtgevers, ontwerpers, adviseurs en uitvoerende partijen.

Het dak wordt steeds vaker beschouwd als een functionele oplossingsruimte voor maatschappelijke opgaven, onder andere op het gebied van biodiversiteit, waterberging, vergroening, circulariteit en gezondheid. Overheden en corporaties zullen meer gaan sturen op die maatschappelijke opgaven waarbij het dak een belangrijke rol krijgt, met name door daken multifunctioneel in te richten en te gebruiken.

Aan de hand van voorbeelden uit de bouwpraktijk, zoals het project De Groene Kaap uit Rotterdam, worden alle aspecten besproken, van beleid en initiatief tot ontwerp, uitvoering en beheer.
Veertien vakspecialisten delen tijdens de opleidingsdagen hun ervaringen, inzichten en kennis met de deelnemers; van weerstanden en do’s en don’ts tot het berekenen van de effecten, investeringskosten en de maatschappelijke winst van deze daken. Tijdens het laatste deel van de opleiding wordt De Groene Kaap, de rode draad van de opleiding, bezocht waarbij verschillende stakeholders hun ervaringen met het project zullen toelichten.