Bus voor ‘Dit Koningskind’

Naast het voortdurend verbeteren van onze opleidingen, proberen wij maatschappelijk verantwoord te ondernemen. We tonen onze betrokkenheid bijvoorbeeld door studenten op te leiden in het kader van Energy for Refugees. Maar ook door het busvervoer voor de stichting Vakanties Dit Koningskind te sponsoren.

Daan de Mooij is naast manager opleidingen al sinds jaar en dag als vrijwilliger betrokken bij ‘Dit Koningskind’. Hij vertelt hoe BDA Dak- en Gevelopleidingen verantwoordelijkheid neemt op gelieerde onderwerpen.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Daan: “Het liefst steunen we doelen die aansluiten bij onze dienstverlening. In het geval van ‘Energy for Refugees’ leiden we studenten op, zodat zij ‘stand alone’ installaties voor zonnepanelen kunnen maken. Die installaties worden vervolgens toegepast in vluchtelingenkampen, zodat daar kosteloos energie opgewekt kan worden. Dat is een goed en belangrijk initiatief, waar wij inhoudelijk echt van waarde kunnen zijn. Door de wisseling van studenten, is het een jaarlijks terugkerende routine geworden!”

Vrijwilliger

Daan is al meer dan dertig jaar vrijwilliger bij Dit Koningskind. De vereniging zet zich in voor iedereen die te maken krijgt met een beperking in leven, werk of kerk. Dat doen ze door vakanties te organiseren voor geestelijk en lichamelijk gehandicapten. “Ik begon ooit op verzoek van mijn zus als chauffeur. Inmiddels organiseer ik jaarlijks als teamleider een reis!”

Sponsoring
Dit jaar gaat de reis in augustus naar Lage Mierde in Noord-Brabant. “We merken dat het steeds ingewikkelder wordt”, vertelt Daan. “Het wordt duurder en het benodigde materieel wordt complexer. Dit jaar kwam ik een bus tekort, waarna onze directeur Paul Verkaik daar direct garant voor wilde staan. Ik hoefde het niet te vragen, maar de sponsoring wordt erg gewaardeerd!”

Meervoudig gehandicapten
“Veel deelnemers ken ik na verloop van jaren goed. De begeleiding wisselt: de vereniging kan terugvallen op zo’n driehonderd vrijwilligers!” Daan vertelt dat hij specifiek met meervoudig gehandicapten op pad gaat. “Afhankelijk daarvan kijk ik welke locaties beschikbaar zijn. Mijn voorkeur gaat uit naar zeilen, maar Lage Mierde is ook fantastisch: het is vooral belangrijk dat de deelnemers een fijne tijd hebben!”

Ontzorgen
Door de vrijwillige status van de begeleiding kunnen de deelnemers net wat meer worden verwend. “Wij zijn minder gebonden aan professionele procedures, er kan net wat meer.” Met de vakantiereizen worden ook ouders, partners en begeleiders ontzorgd. “Bij mijn groepen gaat een-op-een begeleiding en twee teamleiders mee. Dit keer hebben we zelfs twee koks!”

Evalueren
Bij die ene vakantieweek per jaar blijft het werk voor Daan niet beperkt. “In april begint de voorbereiding en achteraf evalueren we én verantwoorden we de uitgaven. Daarom wordt de sponsoring door BDA Dak- en Gevelopleidingen zo gewaardeerd! Het past helemaal in het plaatje van maatschappelijke betrokkenheid.”

Wilt u naar aanleiding van het interview met Daan meer weten over onze maatschappelijke betrokkenheid, of specifiek over Dit Koningskind of Energy for Refugees? Neem dan contact met ons op.